Read Full Post

Theme reveal: Dreams

The Coffee Writers Blog is starting something cool this summer! We are glad to announce that we have a theme-based month coming up in July and we’re inviting everyone to write. Our followers on Instagram have selected ‘Dreams’ as the theme for the month of June. Continue reading > English, Featured, Ideas
Read Full Post

चेरी

कुत्रे पाळण्याचा कोणताही पूर्वानुभव गाठीशी नाही. याबाबतीत पाटी कोरीच. शी-शू साठी माझी मदत होणार नाही हे मी स्पष्ट कबूल करून घेतलेले. तरीही ५ डिसेंबरला जन्मलेले ते इवलेसे काळेभोर पिल्लू आमच्याकडे आले ! … आणि “लॅब्रॅडॉर” नावाची कुत्र्यांची ब्रीड असते हा शोध मला त्या दिवशी लागला ! Continue reading > Experiences, Marathi, Stories